Certificate 15-600

Environmental management system Newsafe sweden ab

Newsafe sweden ab

Environmental management system

SS-EN ISO 14001:2015

Västmanland

Certificate number:
15-600

Certificate holder:
Newsafe sweden ab

Certification:
Environmental management system

Regulation:
SS-EN ISO 14001:2015

Period of validity:
2024-09-14

Additional:
Certifikatet gäller för installation, service och underhåll av tekniska säkerhetssystem

Certificate valid on following adresses:
Strandbergsgatan 12 11251 Stockholm

Newsafe sweden ab

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med spetskompetens inom inbrottslarm, brand- utrymningslarm, passagesystem, lås och CCTV. Newsafe ligger ständigt i framkant med hållbara och innovativa helhetslösningar.

Newsafe sweden ab
Fallskärmsvägen 3
721 31 Västerås

021-444 87 00
info@newsafe.se
http://www.newsafe.se
Organization number: 556987-0123

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.