Certificate 8-715

Computer program for hydraulic calculations HydraCalc 50.55

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Västra Götaland

Certificate number:
8-715

Certificate holder:
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
HydraCalc 50.55

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2028-12-31

Additional:
Beräkningsansvarig: Tore Larsson. Tidigare varit intyga mot HydraCalc 50.25.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är verksamma sedan 1982. Vi är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS, Energi & Miljö/Hållbarhet, Styr och Övervakning, Sprinkler samt Kontroll och Besiktning.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Elof Lindälvs gata 1
414 58 Göteborg

031-704 25 00
http://www.aohab.se
Organization number: 556495-3114

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.