Certificate 18-252

Computer program for hydraulic calculations MagiCAD 2023-UR2

Incoord InstallationsCoordinator AB

Incoord InstallationsCoordinator AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Stockholm

Certificate number:
18-252

Certificate holder:
Incoord InstallationsCoordinator AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
MagiCAD 2023-UR2

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2028-08-13

Additional:
Beräkningsansvarig: Stefan Lövblom, Tidigare varit intygad mot Magicad 2018 UR-3.2

Incoord InstallationsCoordinator AB

Incoord är en teknikkonsult med stark miljömission. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt.

Incoord InstallationsCoordinator AB
Box 512
182 15 Danderyd

08 622 20 00
http://www.incoord.se
Organization number: 556227-5809

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.