Certificate 15-146

Central equipment with FBP FIREscape

Oy Hedengren Security AB

Oy Hedengren Security AB

Central equipment with FBP

SBF 110:8

Certificate number:
15-146

Certificate holder:
Oy Hedengren Security AB

Product:
Central equipment with FBP

Product designation:
FIREscape

Regulation:
SBF 110:8

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2025-03-06

Additional:
Produkten uppfyller även SBF 110:7 - Försedd med Option SS-EN 54-2: Output type A 7.10.1 och 7.11.

Oy Hedengren Security AB

Vi erbjuder energieffektiva brandlarm och nödbelysningssystem med våra egna varumärken Prodex FIREscape och Neptolux. Vi är en del av den drygt 100-åriga finska Hedengren-koncernen med cirka 250 anställda i Finland, Sverige, Norge och Estland.

Oy Hedengren Security AB
PB 110
FIN-00201 Helsingfors
Finland

+358 9 682 844 11
[email protected]
http://www.hedengrensecurity.fi
Organization number: 496.343

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.