Certificate 9-409

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Johanna Blomberg

Johanna Blomberg

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Norrbotten

Certificate number:
9-409

Certificate holder:
Johanna Blomberg

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2024-11-03

SF Brandskyddskontroll AB

SF Brandskyddskontroll arbetar brett inom området Brand och Risk. Våra certifierade besiktningsmän utför entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm, utrymningslarm, boendesprinkler, vattensprinkler, vattendimma & gassläck.

SF Brandskyddskontroll AB
Box 186
941 24 Piteå

0911-131 60
[email protected]
http://www.brandskyddskontroll.nu
Organization number: 556634-1268

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.