Certificate 8-520

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Magnus Fröidh

Magnus Fröidh

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Stockholm

Certificate number:
8-520

Certificate holder:
Magnus Fröidh

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2023-11-18

Fröidh Säkerhetskonsult AB

Fröidh säkerhetskonsult är en teknikkonsult verksam inom säkerhetsbranschen. Företagets bistår sina kunder med konsultation/ rådgivning inom säkerhetsområdet och besitter spetskompetens inom automatiska brandlarmanläggningar.

Fröidh, Magnus
Båtsman Stens väg 79
16341 Spånga

08-20 01 25
magnus@froidh.se
http://www.froidh.se
Organization number: 559196-6899

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.