Certificate 23-302

Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message Andreas Norlin

Andreas Norlin

Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message

SBF 2017:1

Norrbotten

Certificate number:
23-302

Certificate holder:
Andreas Norlin

Certification:
Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message

Regulation:
SBF 2017:1

Period of validity:
2028-10-02

SF Brandskyddskontroll AB

SF Brandskyddskontroll arbetar brett inom området Brand och Risk. Våra certifierade besiktningsmän utför entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm, utrymningslarm, boendesprinkler, vattensprinkler, vattendimma & gassläck.

SF Brandskyddskontroll AB
Box 186
941 24 Piteå

0911-131 60
[email protected]
http://www.brandskyddskontroll.nu
Organization number: 556634-1268

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.