Certificate 23-265

Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message Julia Lorenz

Julia Lorenz

Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message

SBF 2017:1

Västmanland

Certificate number:
23-265

Certificate holder:
Julia Lorenz

Certification:
Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message

Regulation:
SBF 2017:1

Period of validity:
2028-09-06

AB AR Brandsäkerhet

AR Brandsäkerhet erbjuder leverans- och revisionsbesiktning av brandlarm- och utrymningslarmanläggningar samt utbildningar inom området, både öppna och företagsanpassade. Även konsulterande tjänster erbjuds.

AB AR Brandsäkerhet
Karlslundsgatan 18
151 35 Södertälje

+46 70 374 02 62
[email protected]
http://www.arbrandsakerhet.se
Organization number: 556759-9427

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.