Certificate 22-89

Fire protection project designer Andreas Thörnqvist

Andreas Thörnqvist

Fire protection project designer

SBF 2004:1

Örebro

Certificate number:
22-89

Certificate holder:
Andreas Thörnqvist

Certification:
Fire protection project designer

Regulation:
SBF 2004:1

Period of validity:
2027-04-28

Briab - Brand & Riskingenjörerna AB

The right side of risk - Briab erbjuder tjänster och produkter inom riskhantering. Vårt ursprung inom brandskydd är idag kompletterat av fysisk säkerhet, VVS projektering, FoU och riskhantering i verksamheter och vid samhällsplanering.

Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
Maria skolgata 83
11853 Stockholm

08-41010250
[email protected]
http://briab.se
Organization number: 556630-7657

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.