Certificate 22-131

Electrical thermography survey engineer Robert Tengberg

Robert Tengberg

Electrical thermography survey engineer

SBF 1031:3

Västra Götaland

Certificate number:
22-131

Certificate holder:
Robert Tengberg

Certification:
Electrical thermography survey engineer

Regulation:
SBF 1031:3

Period of validity:
2027-03-21

Kiwa Inspecta AB

Kiwa Inspecta erbjuder leverans- och revisionsbesiktning av brandlarm-, sprinkler- och gassläckanläggningar samt utbildningar för anläggningsskötare inom dessa områden

Kiwa Inspecta AB
Box 7178
170 07 Solna

+4610-479 3000
se.info.csc@kiwa.com
http://www.kiwa.com
Organization number: 556190-5935

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.