Certificate 21-446

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Mattias Sörwing

Mattias Sörwing

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Stockholm

Certificate number:
21-446

Certificate holder:
Mattias Sörwing

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2026-11-15

Oy Hedengren Security AB

Vi erbjuder energieffektiva brandlarm och nödbelysningssystem med våra egna varumärken Prodex FIREscape och Neptolux. Vi är en del av den drygt 100-åriga finska Hedengren-koncernen med cirka 250 anställda i Finland, Sverige, Norge och Estland.

Oy Hedengren Security AB
PB 110
FIN-00201 Helsingfors
Finland

+358 9 682 844 11
security@hedengren.fi
http://www.hedengrensecurity.fi
Organization number: 496.343

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.