Certificate 20-329

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS) Carl Turnäs

Carl Turnäs

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

SSF 1016, utgåva 1

Skåne

Certificate number:
20-329

Certificate holder:
Carl Turnäs

Certification:
Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

Regulation:
SSF 1016, utgåva 1

Period of validity:
2025-10-18

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB tillhandahåller produkter och tjänster inom lås, inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och passagesystem.

Brand & Säkerhet i Helsingborg AB
Måndagsgatan 2
256 56 Helsingborg

042-136 500
order@brandochsakerhet.se
http://www.brandochsakerhet.se
Organization number: 556727-3833

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.