Certificate 16-187

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Erik Gustafsson

Erik Gustafsson

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Norrbotten

Certificate number:
16-187

Certificate holder:
Erik Gustafsson

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2026-11-02

Caverion Sverige AB

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter/industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas. Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Caverion Sverige AB
Box 30154
104 25 Stockholm

08-705 32 00
[email protected]
http://www.caverion.se
Organization number: 556052-8753

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.