Certificate 0-615

Electrical thermography survey engineer Fredrik Norell

Fredrik Norell

Electrical thermography survey engineer

SBF 1031:3

Stockholm

Certificate number:
0-615

Certificate holder:
Fredrik Norell

Certification:
Electrical thermography survey engineer

Regulation:
SBF 1031:3

Period of validity:
2026-11-15

Termografikompetens i Sverige AB

Termografispecialist för termografering av alla elanläggningar från låg till högspänning. Arrangör av certifieringskurser inom termografi Level I, Level II, Eltermografi.

Termografikompetens i Sverige AB
Krossgatan 22B
162 50 Vällingby

http://www.termografi.se
Organization number: 559138-4283

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.