Certificate 9-84

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Securitas Sverige AB

Securitas Sverige AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Örebro

Certificate number:
9-84

Certificate holder:
Securitas Sverige AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2024-12-31

Securitas Sverige AB

Securitas har skyddat hem, arbete och samhälle i över 80 år. Teknik och personell bevakning vävs samman till helhetslösningar där varje detalj och person uppfyller kraven på kvalitet och kompetens för att skapa den trygghet som våra kunder kräver.

Securitas Sverige AB
Nastagatan 8
702 27 Örebro

010-470 10 00
[email protected]
http://www.securitas.se
Organization number: 556108-6082

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.