Certificate 8-56

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m TMP Alarm AB

TMP Alarm AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Stockholm

Certificate number:
8-56

Certificate holder:
TMP Alarm AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2023-12-31

TMP Alarm AB

Vi är certifierad anläggarfirma för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande. Vi installerar inbrottslarm, passersystem och CCTV. Vi har det ni behöver för ert brandskyddsarbete – brandsläckare, hänvisningsarmaturer, utrymningsplaner mm.

TMP Alarm AB
Strömögatan 12
164 40 Kista

08-588 827 50
Organization number: 556740-8199

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.