Certificate 6-348

Fire protection inspection company Brandskyddsbesiktning T Godby AB

Brandskyddsbesiktning T Godby AB

Fire protection inspection company

SBF 1003:4

Stockholm

Certificate number:
6-348

Certificate holder:
Brandskyddsbesiktning T Godby AB

Certification:
Fire protection inspection company

Regulation:
SBF 1003:4

Period of validity:
2026-12-31

Brandskyddsbesiktning T Godby AB

Brandskyddsbesiktning T Godby AB har lång branscherfarenhet och utför besiktningar (SBF och entreprenad), konsultation och utbildning gällande anordningar för brandlarm, sprinkler, gassläck m.m. inom alla former av verksamheter i hela landet.

Brandskyddsbesiktning T Godby AB
Bybacken 3A
139 36 Värmdö

+46(0)70 - 510 72 00
[email protected]
http://www.brandskyddsbesiktning.com
Organization number: 556704-1545

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.