Certificate 3-657

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS) Avarn Security Systems AB

Avarn Security Systems AB

Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

SSF 1015, utgåva 3

Västra Götaland

Certificate number:
3-657

Certificate holder:
Avarn Security Systems AB

Certification:
Installer company - Intrusion Alarm System (IAS)

Regulation:
SSF 1015, utgåva 3

Period of validity:
2023-12-31

Avarn Security Systems AB

Med ledorden Ansvar, Omtanke och Samarbete levererar Avarn Security Systems säkerhet och ansvarstagande i världsklass. Detta som anläggarfirma inom: - Lås - Brand - Inbrott - CCTV

Avarn Security Systems AB
August Barks gata 23B
421 32 Västra Frölunda

0775-500 700
teknik@avarnsecurity.com
http://www.avarnsecurity.se
Organization number: 556479-1829

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.