Certificate 2-91

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m CERTEGO AB

CERTEGO AB

Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

SBF 1008:3

Västmanland

Certificate number:
2-91

Certificate holder:
CERTEGO AB

Certification:
Installer company - Fire Alarm System (FAS)m

Regulation:
SBF 1008:3

Period of validity:
2023-12-31

CERTEGO AB

CERTEGO är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar Förutom Finland, Norge och Danmark finns CERTEGO på 31 orter i Sverige med 490 medarbetare och en omsättning på 500 MSEK.

CERTEGO AB
Box 503
721 09 Västerås

0771-25 45 45
info@certego.se
http://www.certego.se
Organization number: 556529-5911

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.