Certificate 19-251

Installer Evacuation alarm with spoken message Newsafe Sweden AB

Newsafe Sweden AB

Installer Evacuation alarm with spoken message

SBF 2018:1

Västmanland

Cert. no.:
19-251

Certificate holder:
Newsafe Sweden AB

Type:
Installer Evacuation alarm with spoken message

Period of validity:
2024-12-31

Name of standard:
SBF 2018:1

Regulation:
Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (not translated)

Certification system:
System nr 6 enligt Annex D "Certification and related activities" i ISO, 1992 ISBN 92-67-10176-5

Certification provisions:
Certifieringsbestämmelser Företagscertifiering

Newsafe Sweden AB

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med spetskompetens inom inbrottslarm, brand- utrymningslarm, passagesystem, lås och CCTV. Newsafe ligger ständigt i framkant med hållbara och innovativa helhetslösningar.

Newsafe Sweden AB
Fallskärmsvägen 3
721 31 Västerås

021-444 87 00
info@newsafe.se
http://www.newsafe.se
Organization number: 556987-0123

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.