Nyheter

Välbesökta och uppskattade webbinarier under hösten 

2020 var året då SBSC hade stora planer på flera fysiska utbildningstillfällen riktade till certifierade leverantörer. Men även till personer som arbetar med upphandling inom offentlig sektor och på företagssidan.  

– Vi bestämde oss redan under 2019 att satsa mer på informationsträffar och seminarier. Anledningen är att vi har fått önskemål från både kunder och andra som vill fördjupa sina kunskaper inom olika områden. Något som dessutom skapar mervärde av att vara certifierade hos oss, säger Mårten Wallén, vd på SBSC. 

Men som bekant kom en pandemi och alla fysiska träffar fick ställas in och ställas om. Under hösten har SBSC bjudit in till flera olika webbinarier på olika teman.  

– I samarbete med Weop har vi hållit webbinarier på temat bakgrundskontroll och säkerhetsprövning inför en anställning. Ett ämne vi vill lyfta eftersom fyra av fem brott på en arbetsplats sker internt. Det är viktigt att arbetsgivare i ett så tidigt skede som möjligt lyckas säkerställa att den som anställs inte har kriminella avsikter. Vi har kört dessa webbinarier som ”vanliga” Teamsmöten så det har varit möjligt att ställa frågor under tiden och det har fungerat bra, säger Mårten Wallén, vd på SBSC. 

Ett annat område SBSC fokuserat på under 2020, med anledning av den nya säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft i april 2019, är säkerhetsskyddad upphandling. 

– Vi menar att en ökad kunskap om säkerhetsskyddade upphandlingar kan ge våra certifierade kunder ett försprång i just säkerhetsskyddade upphandlingar. Tillsammans med Christoffer Stavenow och Max Thimmig från Stavenow advokatbyrå, båda mycket erfarna på området, håller vi webbinarium som riktar sig såväl till våra kunder som till offentlig sektor. Vi anser att det är viktigt att även de som jobbar med att upphandla säkerhetslösningar är medvetna om vilka krav man kan ställa på en leverantör. Därför har vi även bjudit in den gruppen till separata webbinarier, berättar Mattias Nettarp, ansvarig för rådgivning och Public Affairs på SBSC. 

Magnus Josephson som specialiserat sin inom området LOU har under året anlitats för att ta fram olika typer av material riktat till SBSC-certifierade leverantörer. 

– I december har vi bjudit vi in till webbinarium med temat ” Vinn fler offentliga upphandlingar som certifierad leverantör”. Syftet med dessa är att visa våra certifierade leverantörer att SBSC arbetar väldigt proaktivt för att deras certifikat ska vara kvalitetsmärket att hänvisa till i olika brand- och säkerhetsupphandlingar. Förhoppningsvis ska detta webbinarium bidra till ökad kunskap och nya idéer som våra certifierade leverantörer sedan kan tillämpa i affärer med offentlig sektor, säger Mattias.   

Utöver fyra webbinarium finns även annat användbart material på hemsidan. 

– Under året har vi även producerat en filmserie där Magnus steg-för-steg går igenom upphandlingsprocessen och dels vad man som certifierad leverantör kan göra för att vinna fler upphandlingar dels vad man som beställare bör tänka på när man ska upphandla brand- och säkerhetslösningar. Det kommer även att finnas checklistor man kan ta hjälp av, avslutar Mattias Nettarp.

För- och nackdelar 

– Självklart finns det många fördelar med att anordna webbinarium istället för fysiska träffar. Som avsändare har vi möjlighet att nå ut till många fler och mottagaren behöver inte förflytta sig för att delta. Men vi ser ändå en poäng i att mötas fysiskt för att utbyta tankar och idéer och jag har svårt att se att vi kommer ställa om helt till webbinarium även om de är ett bra komplement till fysiska möten, säger Mårten Wallén, vd på SBSC.  

I vårat kalendarium hittar du kommande event

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.