Nyheter

Talat utrymingslarm spås en ljus framtid

Vi träffade Roger Wittur på SAC Nordic och Tomas Asp på besikningsfirman AlbaCon för att prata utrymningslarm med talat meddelande, behovet av normer och vikten av utbildning.

SAC Nordic levererar säkerhetslösningar bland annat inom områdena talat utrymningslarm (TUL), ljudsystem, nödbelysning, brandsäker kabel och tvåvägskommunikation. Företaget grundades 1998, samma år som den tragiska diskoteksbranden i Göteborg, och är idag en ledande leverantör av säkerhetslösningar i Sverige. AlbaCon startades 1997 och har sin kärnverksamhet inom besiktning, konsultation och utbildning inom brandsäkerhet.

Hur ser marknadsläget för talade utrymningslarm ut just nu?

– Marknaden både för utrymningslarm och brand i stort skulle jag säga är stabil. Branschens problem har, i och med pandemin och kriget, varit leveranser in i Sverige. Tillverkarna har vissa materialproblem men personligen ser jag inte riktigt att branschen kommer drabbas av lågkonjunkturen på samma sätt som många andra branscher, säger Roger Wittur.

Även Tomas på AlbaCon vittnar om att det rör på sig och att talade utrymningslarm installeras i allt ifrån köpcentrum, skolor och idrottshallar till kyrkor och stora kontorslokaler.

– För vår del trillar det in en hel del jobb, men det är ju ingen jättestor nisch. I besikningsbranschen är det alltid lite eftersläpning men det är en stadig stock med uppdrag som kommer in. Vi har även gamla anläggningar som vi gör revisionsbesiktningar på.

Vad har SBF 502 tillsammans med normer för anläggarfirma och behörig ingenjör UTM* inneburit? 

– Den har inneburit mycket! Innan den kom var det lite vilda västern men i och med SBF 502 blev det mer ordning och reda och även en kvalitetsstämpel. En tydlig norm innebär ju att bara certifierade kan installera och att det görs mer ordentligt. Förut kunde man till exempel stöta på att ledningar blivit upptejpade, berättar Tomas och får medhåll av Roger.

– Fördelen med regler och normer är ju att det finns fastställt hur saker och ting ska fungera på ett bra sätt. Du kan inte själv hitta på egna regler eller obeprövade lösningar och när det handlar om brand och säkerhet är det ju faktiskt enbart positivt.

Roger som är ”gammal i gamet” minns när han gick sin första utbildning gällande regelverket för brand 1982 och pekar på försprånget som ett tydligt och inarbetat regelverk för med sig.

– Om några år kommer vi säkert att se fördelen med dessa normer även för utrymning, säger han och trycker på vikten av att normer och regelverk tas fram och utvecklas över tid.

Vilka utmaningar och problem ser ni att det finns rörande talat utrymningslarm? 

– Det finns två utmaningar som vi ser från besikningsfirmans perspektiv. Dels att installationer i vissa fall är väldigt bristfälliga eftersom det saknas utbildning. Dels kan det finnas brister i skötsel och underhåll och det beror nog till viss del på att regelverket inte tar upp det tillräckligt heltäckande. Sen är det ju också en utmaning att testa systemet kontinuerligt, speciellt dagtid när det är mycket människor i omlopp, förklarar Tomas och passar på att tipsa om AlbaCons nya utbildning i installationsteknik där brandsäker förläggning ingår och även en utbildning för anläggningsskötare och de som vill bli certifierade.

Roger ser inga problem med själva utrustningen men vill också lyfta vikten av utbildning.

– Som jag upplever det finns det nu, och egentligen inte i framtiden heller, några problem med själva produkterna. Utmaningen ligger i att de som installerar utrustningen och kablaget måste ha nödvändig kunskap i hur en brandsäker installation går till.

Som ett exempel nämner Roger att vid installation av brandsäkert kablage skall man inte använda plastklammer eller buntband av plast.

– Det händer att installatörer kontaktar oss och uttrycker en oro över att de inte vet hur till exempel en brandsäker kabel ska dras. De vet med sig att de saknar kompetens i att genomföra en brandsäker installation. Och det är här utbildning kommer in i bilden!

Roger menar att det vore en god idé att se över utbildningarna så att de som ska genomföra brandsäkra installationer får adekvat utbildning och skulle även välkomna ett krav på att certifierade installatörer ska ha genomgått en utbildning i brandsäker förläggning.

– Besiktningsmännen börjar bli riktigt vassa på att kontrollera anläggningarna men även installatörer behöver få kunskap. Det måste finnas rätt kompetens i hela kedjan för att slutresultatet ska bli så säkert som man vill ha det. 

Vad ser ni för möjligheter inför framtiden för talat utrymningslarm? 

– Kanske om det kommer ny teknik som möjliggör lösningar som förenklar. Om man jämför med ett brandlarm är UTM ganska basic i dagsläget. Så det finns nog utvecklingsmöjligheter att göra anläggningarna mer flexibla, spår Tomas medan Roger är inne på ett annat spår.

– Inrymningslarm! Där finns det verkligen en möjlighet och jag ser att det finns ett behov i framtiden. Jag tror också att man i framtiden ska satsa mer på att ge slutkunderna bra information för att de ska kunna fatta välgrundade beslut innan man drar i gång en installation. Ett utrymningslarm med bra högtalare har ju stor potential att användas till så mycket mer än bara utrymning vid brand.

Och han menar att framtiden ser ljus ut. I Sverige installeras idag ca 300 anläggningar/år och Roger ser framför sig att man inom 10 år nog kommer ha dubblat den siffran till 600 anläggningar/år.

Har ni några andra medskick?

– Är du ny i branschen och ska sälja UTM – se till att produkterna är godkända och intygade i Sverige! Annars uppfyller de inte kravet, säger Roger.

Innan vi avrundar samtalet passar Tomas på att ge en eloge till branschen och den positiva nybyggaranda som präglar den nu.

– Vi hjälper varandra i branschen, man diskuterar problem och bjuder på sig själv. Och UTM har blivit mycket bättre sedan SBF 502 kom!

*UTM står för Utrymningslarm med Talat Meddelande

 

Hitta anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande

Hitta besikningsfirma för brandskyddsanläggningar

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.