Certifikat 20-452

Ledningssystem för kvalitet Rosengrens Larm AB

Rosengrens Larm AB

Ledningssystem för kvalitet

SS-EN ISO 9001:2015

Östergötland

Certifikatsnummer:
20-452

Innehavare:
Rosengrens Larm AB

Certifiering:
Ledningssystem för kvalitet

Regelverk:
SS-EN ISO 9001:2015

Giltighetstid:
2024-09-14

Övrigt:
Certifikatet gäller för försäljning, installation och service av integrerade säkerhetslösningar inom områdena tillträdes- och passagekontroll, intrångs- och inbrottsskydd

Certifikatet giltigt på följande adresser:
Askims Verkstadsväg 4 43634 Askim Norgegatan 2 164 32 Kista Skogsvaktaregatan 3 59124 Motala

Rosengrens Larm AB
Skogvaktaregatan 3
591 62 Motala

0200727282
[email protected]
Org.nummer: 559274-6951

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.