Certifikat 17-443

Ledningssystem för kvalitet Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås AB

Ledningssystem för kvalitet

SS-EN ISO 9001:2015

Stockholm

Certifikatsnummer:
17-443

Innehavare:
Axlås Solidlås AB

Certifiering:
Ledningssystem för kvalitet

Regelverk:
SS-EN ISO 9001:2015

Giltighetstid:
2024-02-13

Övrigt:
Certifikatet gäller för försäljning, projektering, installation, service och underhåll av säkerhetssystem

Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås är en komplett säkerhetsleverantör med fokus på kundunika lösningar. Erfarna sälj/projektledare, bred serviceorganisation och hög yrkeskompetens hos våra säkerhetstekniker gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.

Axlås Solidlås AB
Box 1166
164 26 Kista

[email protected]
Org.nummer: 556071-2340

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.