Certifikat 15-122

Ledningssystem för kvalitet G-tre Säkerhetsteknik AB

G-tre Säkerhetsteknik AB

Ledningssystem för kvalitet

SS-EN ISO 9001:2015

Stockholm

Certifikatsnummer:
15-122

Innehavare:
G-tre Säkerhetsteknik AB

Certifiering:
Ledningssystem för kvalitet

Regelverk:
SS-EN ISO 9001:2015

Giltighetstid:
2025-12-18

Övrigt:
Certifikatet gäller för försäljning, projektering och installation av säkerhetstekniska anläggningar

G-tre Säkerhetsteknik AB
Sandsborgsvägen 52
122 33 Enskede

08-19 80 10
http://www.g-tre.se
Org.nummer: 556568-4429

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.