Nyheter

Södertörns brandförsvarsförbund jobbar strategiskt för miljön

Södertörns brandförsvarsförbund bestämde sig för att utveckla deras miljöarbete och efter ett antal års jobb med att införa ett miljöledningssystem är de sedan 2019 miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015.

– Med vårt miljöarbete ska vi vara en god förebild i våra kommuner, säger Froukje Bouius, miljöstrateg på Södertörns brandförsvarsförbund. 

En certifiering i enlighet med ISO 14001 innebär att man arbetar strategiskt med uppsatta miljömål. För Södertörns brandförsvarsförbund var ett av målen minskad användning av brandskum vid släckningsarbeten. Anledningen är att brandskum innehåller PFAS vilket, även i små mängder, kan förorena vattentäkter.  

– PFAS förorenar både mark och vatten men framförallt vattentäkter som är värda miljarder för kommunerna, berättar Froukje Bouius. 

2018 använde Södertörns brandförsvarsförbund brandskum vid tio tillfällen vilket kan jämföras med de 121 gånger brandförsvaret i Göteborg använde brandskum till ungefär lika många bränder som Södertörn.  

– 2019 hade vi fått ner siffra ytterligare, då var vi nere på sex gånger, berättar Froukje och fortsätter: 

– Det är viktigt att vi inom räddningstjänsten har ett aktivt miljöarbete både vid räddningstjänst och förebyggande arbete. Till vår hjälp har vi ett kemikalieregister som hjälper oss att hålla reda på vilka kemikalier vi använder och en inköpsportal som ser till att vi bara beställer det som blivit godkänt ur miljöhänsyn enligt gällande inköpsrutin samt att vi tar miljöhänsyn i alla våra upphandlingar, berättar Froukje Bouius, miljöstrateg på Södertörns brandförsvarsförbund. 

Som certifieringsorgan har SBSC varit behjälpliga med att certifiera miljöledningssystemet efter att det implementerats i organisationen.  

– Arbetet som Södertörns brandförsvarsförbund lagt ner på miljöcertifieringen är imponerande. Det är riktigt kul att se att de faktiskt lyckades minska användningen av brandskum i så stor utsträckning som de har gjort. Vi kan bara gratulera till ett bra arbete och hoppas att detta inspirerar andra att jobba strategiskt för miljön, säger Mårten Wallén, vd på SBSC. 

SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand- och säkerhetsområdet och erbjuder marknadens mest efterfrågade certifieringar på området. Utöver att utfärda certifikat och genomföra revisioner arbetar vi även aktivt för att certifiering ska användas som urvalsfaktor vid upphandling och för att skapa en förståelse för värdet av att välja produkter och tjänster av mycket hög kvalitet. Vi sprider kontinuerligt vår kunskap om nyttan med certifiering – till kravställare som försäkringsbolag och myndigheter, upphandlare som kommuner och landsting samt slutkunder på företags- och privatmarknaden.

Läs mer om ISO-certifiering av miljöledningssystem

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.