Nyheter

SBSC klimatkompenserar till ett bioenergiprojekt i Indien

Sedan 2016 är SBSC klimatsäkrade av Tricorona vilket innebär att vi klimatkompenserar för hela verksamheten och tar ansvar för all klimatpåverkan som vår verksamhet medför inklusive tjänsteresor, lokaler och energianvändning.

Genom Tricorona Climate Partner klimatkompenserar vi ett bioenegriprojekt i kraftverket Sri Balaji i Andhra Pradesh i Östra Indien.

Kraftverket drivs av organiskt avfall från regionen vilket gör att projektet bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna.

Greenko, som äger och driver biomassakraftverket, engagerar sig dessutom aktivt i regionens hållbara utveckling. Bland annat har Greenko valt att investera 400 000 indiska rupier (ca. 50 000 SEK) i ett solcellssystem till barnhemmet Maa Amma Vodi. Därigenom sänks barnhemmets elkostnad; mer pengar kan användas till barnen; elförsörjningen säkras, vilket i sin tur höjer kvaliteten på barnens utbildning och användandet av hållbara energikällor främjas.

Projektet bidrar till fyra av FN:s globala mål:

  • Mål 4: God utbildning för alla
  • Mål 7: Hållbar energi för alla
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

– På SBSC arbetar vi kontinuerligt med att minska vår påverkan och kompenserar för de utsläpp som är oundvikliga. Under 2020 påverkade coronapandemin våra koldioxidutsläpp i hög utsträckning och SBSC:s totala klimatpåverkan under perioden sjönk till 53,8 ton koldioxidekvivalenter jämfört med 102 ton samma period i fjol, berättar Mårten Wallén, vd på SBSC.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.