Nyheter

SBSC intygar produkter för utrymningslarm med talat meddelande

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelade bidrar i samverkan med övrigt brandskydd till att rädda liv och minska kostnader för brandskador. För att öka säkerheten ytterligare erbjuder SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering nu en uppdaterad tjänst för produktcertifiering av centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande.

För att utrymningslarm med talat meddelande ska fungera på ett säkert sätt är det viktigt att larmets komponenter har rätt prestanda och funktionsduglighet. Krav för komponenter finns i de flesta fall i standardserien EN-54, men för att centralutrustningen ska få användas i en anläggning med utrymningslarm med talat meddelande krävs även särskilda krav och intyg mot SBF 502.

SBSC är ett ackrediterat certifieringsorgan för produktcertifiering enligt ISO/IEC 17065 och utfärdar de intyg som krävs. Intyget från SBSC tydliggör för kunder och kravställare att centralutrustningen uppfyller kraven och höjer säkerheten. SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet och våra certifieringar och intyg är en kvalitetsstämpel som ökar konkurrenskraften och höjer marknadsvärdet.

Läs mer om produktcertifiering och intyg av produkt här

Här hittar du produkter certifierade och intygade av SBSC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.