Nyheter

SBSC certifierar Sverige första Sprinklerkonsultfirma

Den 20 december delades det första certifikatet enligt ”SBF 2016:1 – Sprinklerkonsultfirma” ut till Jonathan Eriksson, VD för BST Teknik AB.

På bilden ses: Jens Hjort, SBF, Mårten Wallén, SBSC, Jonathan Eriksson, BST Teknik AB och Anders Bergqvist, SBF.

 

Det har saknats en certifiering för projektörer och vi tycker att det är roligt att vara det företag som går i bräschen för detta. Jag hoppas att även våra kunder kommer att se fördelarna med den nya normen eftersom det är ett sätt att kvalitetssäkra projekt och handlingar redan i skedet före installationen, säger Jonathan Eriksson, VD för BST Teknik AB

Den nya möjligheten till certifiering innebär att den som vill köpa ett sprinklersystem för brandskydd nu kan anlita ett certifierat företag och vara trygg i att det blir en kompetent person som kommer att utföra tjänsten.

För de seriösa sprinklerkonsultföretagen innebär normen att de får en möjlighet att genom ett certifikat visa på sin kompetens för kunder och andra intresserade. Certifieringen blir ett kvitto på att företaget är kunniga och att det blir rätt från början i processen, man kan helt enkelt lita på att den sprinkleranläggning firman monterar är tillförlitlig, säger Jens Hjort, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen.

Kraven på sprinklerkonsultfirman inkluderar bland annat att de ska ha certifierade behöriga ingenjörer som är utbildade biträdande sprinklerprojektörer samt att firman ansvarar för att arbetet utförs av en person med rätt kompetens. Inom ramen för certifieringen finns dessutom krav på bland annat kvalitetssystem med skriftliga rutiner, vidareutbildning och kvalitetssäkring.

Det är glädjande att normarbetet kommit så långt att vi nu även kan erbjuda certifiering och att få dela ut det första certifikatet till ett företag som BST Teknik. Vi ser det som ett steg i arbetet att skapa en hög brandsäkerhet i Sverige, säger Mårten Wallén, VD för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.