Nyheter

SBSC ackrediterade för ny certifiering av larmcentraler

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) kan nu erbjuda certifiering av larmcentraler enligt den europeiska normen EN 50518.
– Vi har sett att fler och fler kunder efterfrågar certifiering enligt den europeiska standarden för larmcentraler. Ackrediteringen av SBSC innebär att vi nu kan erbjuda certifiering av larmcentraler enligt såväl den europeiska standarden som den svenska normen SSF 136, säger Mårten Wallén, VD för SBSC.

För slutkunden innebär en certifierad larmcentral en garanti för att larmcentraler håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att säkerställa att larm når fram till larmcentralen, dygnet runt och året runt.

SS-EN 50518:2014 är en serie standarder i tre delar och behandlar övervaknings- och larmcentraler. De utgör i dag ett gemensamt regelverk som certifieras tillsammans. Gällande utgåva av standarden omfattar inbrotts- och överfallslarm som förmedlas via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system.

Den första delen av standarden omfattar minimikraven på val av plats och byggnation av larmcentralen. I den delen ingår krav på skalskydd, som omfattar både skydd mot manuellt angrepp, brandmotstånd och motståndskraft mot viss beskjutning. Den andra delen omfattar larmcentralens prestanda på teknik och förmåga att hantera larm. I denna del finns det också krav på kontroll över kunddata, loggar, interna kontroller av utrustning och hantering av onormala driftförhållanden inklusive katastrofplaner. Den sista delen av standarden omfattar krav på processer och styrning av databaser, arbetsflöden, larmhantering, kontroller, nödinstruktioner, bemanning och kompetens.

Efter att SBSC tillsammans med Sector Alarm följt byggprocessen av en ny larmcentral i Oslo har SWEDAC, nationellt ackrediteringsorgan för Sverige, beslutat om ackreditering.

– Standarden och kommande uppdateringar ger stöd för att även andra verksamheter än larmcentraler ska kunna certifiera sig. Framöver är det möjligt att certifiera exempelvis bemannade övervakningscentraler inom såväl privat som offentlig verksamhet, berättar Anders Banderby, certifieringsingenjör vid SBSC.

Mer information om ackrediteringens omfattning finns att läsa på SWEDACs hemsida.

För mer information och offertförfrågan, kontakta certifieringsingenjör Anders Banderby på [email protected] eller 08 409 536 20.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.