Certifikat 6-794

Lås för fönster/fönsterdörr Låsbart handtag 7001

Beslagshuset AB

Beslagshuset AB

Lås för fönster/fönsterdörr

SS 3620:2017

Jönköping

Certifikatsnummer:
6-794

Innehavare:
Beslagshuset AB

Produkt:
Lås för fönster/fönsterdörr

Produktbeteckning:
Låsbart handtag 7001

Klass:
Klass A

Regelverk:
SS 3620:2017

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2028-01-16

Beslagshuset AB
Box 732
331 27 Värnamo

0370-133 40
http://www.beslagshuset.se
Org.nummer: 556437-8320

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.