Certifikat 23-109

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande COMPACT500

Hacousto Holland bv - 4EVAC

Hacousto Holland bv - 4EVAC

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502, utgåva 1

Certifikatsnummer:
23-109

Innehavare:
Hacousto Holland bv - 4EVAC

Produkt:
Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

Produktbeteckning:
COMPACT500

Regelverk:
SBF 502, utgåva 1

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2028-03-23

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Hacousto Holland bv - 4EVAC
Industrieweg 87
2651BC Berkel en Rodenrijs
Nederländerna

+31881428600
[email protected]
http://www.4evac.com
Org.nummer: 809586666B02

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.