Certifikat 22-447

Centralapparat - trådlös IQPanel4, IQ4 Hub

Qolsys Inc.

Qolsys Inc.

Centralapparat - trådlös

SSF 1014, utgåva 5

Certifikatsnummer:
22-447

Innehavare:
Qolsys Inc.

Produkt:
Centralapparat - trådlös

Produktbeteckning:
IQPanel4, IQ4 Hub

Miljöklass:
Miljöklass I

Klass:
Larmklass R

Regelverk:
SSF 1014, utgåva 5

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-10-11

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Qolsys Inc.
1919 S. Bascom Ave.
Suite 600
95008 Campbell
United States

+408-857-8415
[email protected]
http://www.qolsys.com
Org.nummer: 27-3733809

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.