Certifikat 22-316

Mekatronikcylinder nimly Touch Pro

EasyAccess Sverige AB

EasyAccess Sverige AB

Mekatronikcylinder

SSF 3522, utgåva 2

Stockholm

Certifikatsnummer:
22-316

Innehavare:
EasyAccess Sverige AB

Produkt:
Mekatronikcylinder

Produktbeteckning:
nimly Touch Pro

Klass:
Klass 3

Regelverk:
SSF 3522, utgåva 2

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-09-07

Övrigt:
Masterkoder och användarkoder ska ha minimum 4 siffror, anti-inbrottsfunktionen ska vara aktiverad, kamouflagefunktionen ska vara inaktiverad, bortasäkert läge ska vara aktiverat och 2-faktors autentisering ska vara aktiverat.

EasyAccess Sverige AB
Grev Turegatan 30
11438 Stockholm

Org.nummer: 559313-2581

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.