Certifikat 22-301

Centralapparat Moveo RS/Moveo XL RS

SystemHouse Solutions AB

SystemHouse Solutions AB

Centralapparat

SSF 1014, utgåva 5

Stockholm

Certifikatsnummer:
22-301

Innehavare:
SystemHouse Solutions AB

Produkt:
Centralapparat

Produktbeteckning:
Moveo RS/Moveo XL RS

Miljöklass:
Miljöklass II

Klass:
Larmklass 3

Regelverk:
SSF 1014, utgåva 5

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-06-29

Övrigt:
Med följande tillbehör: Expansion Module S-Node G2, Expansion card EXT-8O G2 for EXT-8O G2, S-Node G2, S-Node G2 EXT - 4I/4O G2 for EXT - 4I/4O G2, S-Node G2, Expan-sion card EXT- 8I G2 for EXT- 8I G2, S-Node G2, Keypad BCR-SD G2, Används med Power supply Milleteknik AB: Mer info se SBSC ref nr 20-117.

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

SystemHouse Solutions AB

Med spetskompetens, innovation och personligt engagemang levererar SystemHouse Solutions hållbara lösningar inom säkerhetssystem och smarta hus anpassade för kundens specifika behov. SystemHouse Solutions AB är ett helägt dotterbolag inom Bravida.

SystemHouse Solutions AB
Mikrofonvägen 28
12681 Stockholm

+46 10 303 99 70
http://www.systemhousesolutions.com/
Org.nummer: 559203-8904

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.