Certifikat 22-115

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande PAVIRO

Robert Bosch AB

Robert Bosch AB

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502, utgåva 1

Stockholm

Certifikatsnummer:
22-115

Innehavare:
Robert Bosch AB

Produkt:
Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

Produktbeteckning:
PAVIRO

Regelverk:
SBF 502, utgåva 1

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-10-24

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Robert Bosch AB
Box 1154
164 26 Kista

08-750 15 00
Org.nummer: 556047-1194

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.