Certifikat 21-551

Koppling Couplings FIG577, FIG705, FIG716

Tyco Building Services Products Sweden AB

Tyco Building Services Products Sweden AB

Koppling

SBF 60:4

Certifikatsnummer:
21-551

Innehavare:
Tyco Building Services Products Sweden AB

Produkt:
Koppling

Produktbeteckning:
Couplings FIG577, FIG705, FIG716

Regelverk:
SBF 60:4

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2026-12-20

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Tyco Building Services Products Sweden AB
Box 145
363 03 Lammhult

0472-26 99 42
Org.nummer: 556494-4824

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.