Certifikat 21-271

Kortförbikopplare SX-DRD-SB, SX-DRD-XB, SX-RD-MW, SX-RD-MB-BT, SX-RD-MW, SX-RD-MW-BT, SX-RD-SB, SX-RD-SW, SX-RD-XB, SX-RD-XW

Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric Sverige AB

Kortförbikopplare

SSF 1014, utgåva 5

Stockholm

Certifikatsnummer:
21-271

Innehavare:
Schneider Electric Sverige AB

Produkt:
Kortförbikopplare

Produktbeteckning:
SX-DRD-SB, SX-DRD-XB, SX-RD-MW, SX-RD-MB-BT, SX-RD-MW, SX-RD-MW-BT, SX-RD-SB, SX-RD-SW, SX-RD-XB, SX-RD-XW

Miljöklass:
Miljöklass IVA

Klass:
Larmklass 2

Regelverk:
SSF 1014, utgåva 5

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2026-06-27

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna

010-478 20 00
[email protected]
http://www.schneider-electric.com/se
Org.nummer: 556259-3532

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.