Certifikat 20-55

Lås för fönster/fönsterdörr Vision Home

Industrilås AB

Industrilås AB

Lås för fönster/fönsterdörr

SS 3620:2017

Jönköping

Certifikatsnummer:
20-55

Innehavare:
Industrilås AB

Produkt:
Lås för fönster/fönsterdörr

Produktbeteckning:
Vision Home

Klass:
Klass B

Regelverk:
SS 3620:2017

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2025-01-28

Industrilås AB
Box 214
571 23 Nässjö

010-130 75 00
Org.nummer: 556139-7372

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.