Certifikat 20-237

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande TOA VX-3000

Supersonic Svenska AB

Supersonic Svenska AB

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

SBF 502, utgåva 1

Stockholm

Certifikatsnummer:
20-237

Innehavare:
Supersonic Svenska AB

Produkt:
Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

Produktbeteckning:
TOA VX-3000

Regelverk:
SBF 502, utgåva 1

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-05-16

Supersonic Svenska AB
Box 42043
126 12 Stockholm

http://www.supersonic.se
Org.nummer: 556557-8795

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.