Certifikat 20-182

Märksystem för arbetsfordon och maskiner SmartDNA Machine 1084

SmartDNA Protection Nordic AB

SmartDNA Protection Nordic AB

Märksystem för arbetsfordon och maskiner

SSF 1084 utg. 2

Stockholm

Certifikatsnummer:
20-182

Innehavare:
SmartDNA Protection Nordic AB

Produkt:
Märksystem för arbetsfordon och maskiner

Produktbeteckning:
SmartDNA Machine 1084

Regelverk:
SSF 1084 utg. 2

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2025-05-13

Övrigt:
Certifieringen baserar sig på leverantörens egendeklaration. Det är leverantörens fulla ansvar att tillse att kraven i normen uppfylls löpande.

SmartDNA Protection Nordic AB

Vi skapar effektiva och enkla brottsförebyggande metoder för företag och privatpersoner. Våra produkter är bevisat effektiva i att förebygga, förhindra samt försvåra stölder och inbrott. Vi skapar innovativa och effektiva säkerhetslösningar

SmartDNA Protection Nordic AB
BOX 15225
16715 BROMMA

08-215550
[email protected]
http://www.smartdna.se
Org.nummer: 556837-9803

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.