Certifikat 19-40

Brandförsvarstablå 5054/5055

Panasonic Fire & Security Europe AB

Panasonic Fire & Security Europe AB

Brandförsvarstablå

SBF 110:8

Skåne

Certifikatsnummer:
19-40

Innehavare:
Panasonic Fire & Security Europe AB

Produkt:
Brandförsvarstablå

Produktbeteckning:
5054/5055

Regelverk:
SBF 110:8

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2025-03-03

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Panasonic Fire & Security Europe AB
JUNGMANSGATAN 12
21111 MALMÖ

0406977000
https://www.panasonic-fire-security.com/
Org.nummer: 556566-9958

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.