Certifikat 18-200

Datorprogram för hydrauliska beräkningar Hydratec HydraCalc V50

Structor Installationsteknik AB

Structor Installationsteknik AB

Datorprogram för hydrauliska beräkningar

SBF 1030:2

Stockholm

Certifikatsnummer:
18-200

Innehavare:
Structor Installationsteknik AB

Produkt:
Datorprogram för hydrauliska beräkningar

Produktbeteckning:
Hydratec HydraCalc V50

Regelverk:
SBF 1030:2

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2025-01-21

Övrigt:
Beräkningsansvarig Marcus Lindell

Structor Installationsteknik AB
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

http://www.structor.se
Org.nummer: 556712-6262

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.