Certifikat 16-262

Lås för fönster/fönsterdörr SLUG 2010

Roca Industry AB

Roca Industry AB

Lås för fönster/fönsterdörr

SS 3620:2017

Stockholm

Certifikatsnummer:
16-262

Innehavare:
Roca Industry AB

Produkt:
Lås för fönster/fönsterdörr

Produktbeteckning:
SLUG 2010

Klass:
Klass A

Regelverk:
SS 3620:2017

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2028-01-10

Roca Industry AB
Radiov 19
135 48 Tyresö

08-4487333
Org.nummer: 556103-3902

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.