Certifikat 14-589

Båtmotorlås UBL-1

BEMA Kättingmäster AB

BEMA Kättingmäster AB

Båtmotorlås

SSFN 026, utgåva 1

Halland

Certifikatsnummer:
14-589

Innehavare:
BEMA Kättingmäster AB

Produkt:
Båtmotorlås

Produktbeteckning:
UBL-1

Regelverk:
SSFN 026, utgåva 1

Certifieringsordning:
System 1b "Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes accordning to (ISO/IEC 17067:2013)"

Giltighetstid:
2024-12-22

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

BEMA Kättingmäster AB
Box 1033
432 13 Varberg

0340-87050
[email protected]
http://www.kattingmaster.se
Org.nummer: 556333-5396

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.