Certifikat 14-397

Larmöverföringsutrustning Airborne DC Serien

AddSecure AS

AddSecure AS

Larmöverföringsutrustning

SBF 110:8

Certifikatsnummer:
14-397

Innehavare:
AddSecure AS

Produkt:
Larmöverföringsutrustning

Produktbeteckning:
Airborne DC Serien

Regelverk:
SBF 110:8

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2024-12-31

Övrigt:
Produkten uppfyller även SBF 110:7.

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

AddSecure AS

AddSecure är en ledande europeisk aktör inom säkrad kritisk kommunikation. Vi förser över 50 000 kunder & partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm & kritisk IoT-kommunikation.

AddSecure AS
Østensjøveien 18, Pb 6715 Etterstad
0609 Oslo
Norge

+4781533700
[email protected]
http://www.addsecure.se
Org.nummer: 976145178

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.