Certifikat 14-100

Kontrollenhet och fördröjningsanordning Integral CXE

Schrack Seconet AB

Schrack Seconet AB

Kontrollenhet och fördröjningsanordning

SBF 500:3

Stockholm

Certifikatsnummer:
14-100

Innehavare:
Schrack Seconet AB

Produkt:
Kontrollenhet och fördröjningsanordning

Produktbeteckning:
Integral CXE

Regelverk:
SBF 500:3

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2024-08-12

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Schrack Seconet AB

Schrack Seconet är en österrikisk tillverkare av brandlarmsystem. Vi erbjuder produkter med högsta kvalitet och driftsäkerhet tack vare redundant konstruktion. Så gott som all produktutveckling och tillverkning sker i egen regi.

Schrack Seconet AB
Vretensborgsvägen 28
126 30 Hägersten

08-680 18 60
[email protected]
http://www.schrack-seconet.com
Org.nummer: 556297-2421

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.