Certifikat 12-960

Centralutrustning utan BFT SecuriFire 2000

Securiton AG

Securiton AG

Centralutrustning utan BFT

SBF 110:8

Certifikatsnummer:
12-960

Innehavare:
Securiton AG

Produkt:
Centralutrustning utan BFT

Produktbeteckning:
SecuriFire 2000

Regelverk:
SBF 110:8

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2023-03-22

Certifikat med ny giltighetstid är utfärdat:
2028-03-22

Övrigt:
Produkten uppfyller även SBF 110:7 samt Försedd med Option SS-EN 54-2: 7.10.4 Fault monitoring of fire protection Equipment, 7.11 Delays to outputs. Output type A 7.10.1, Output type B 7.10.2, Output type C 7.10.3 och 7.11.

Securiton AG
Alpenstrasse 20
CH-3052 Zollikofen
Schweiz

+41(0) 31 910 11 22
Org.nummer: DE 811892086

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.