Certifikat 12-954

Brandförsvarstablå B5-EPI-FPS

Schrack Seconet AB

Schrack Seconet AB

Brandförsvarstablå

SBF 110:8

Stockholm

Certifikatsnummer:
12-954

Innehavare:
Schrack Seconet AB

Produkt:
Brandförsvarstablå

Produktbeteckning:
B5-EPI-FPS

Regelverk:
SBF 110:8

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2023-10-02

Övrigt:
Produkten uppfyller även SBF 110:7

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Schrack Seconet AB

Schrack Seconet är en österrikisk tillverkare av brandlarmsystem. Vi erbjuder produkter med högsta kvalitet och driftsäkerhet tack vare redundant konstruktion. Så gott som all produktutveckling och tillverkning sker i egen regi.

Schrack Seconet AB
Vretensborgsvägen 28
126 30 Hägersten

08-680 18 60
[email protected]
http://www.schrack-seconet.com
Org.nummer: 556297-2421

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.