Certifikat 12-8

Flödesvakt WFD

R-Contracting AB

R-Contracting AB

Flödesvakt

SBF 60:4

Östergötland

Certifikatsnummer:
12-8

Innehavare:
R-Contracting AB

Produkt:
Flödesvakt

Produktbeteckning:
WFD

Regelverk:
SBF 60:4

Certifieringsordning:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2027-12-31

R-Contracting AB
Cylindervägen 10
616 34 Åby

011-31 13 90
http://www.r-con.se
Org.nummer: 556681-9404

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.